De seneste nyheder fra Galerie Provence !

Klik et eller andet sted i dette vindue for at lukke det !

 
Nu er datoen for KUNSTMESSEN NORTH 2018 endelig fastsat.

NORTH 2018 afholdes i Parkeringskælderen (Kulturen) i Musikkens Hus, Musikkens Plads Aalborg.

Åbningstider:
Fredag den 28. september kl. 14 - 19
Lørdag den 29. september kl. 11 - 17
Søndag den 30. september kl. 11 - 17

Gratis adgang

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for modtagelse af invitation

Under udstillingen El Aroma de la Luz af Pia Andersen som vi havde i Brøndsalen i september 2014, viste vi en lille film om tilblivelsen af værkerne. Nu kan filmen ses på You Tube - følg dette link

https://www.youtube.com/watch?v=ecMA-xdrZgI&feature=em-share_video_user

Kunst med skattefordele

Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.

Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse betingelser giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst. Nedenfor giver vi et overblik over de væsentligste dele af reglerne.

Hvilke typer kunst
De særlige regler gælder kun for originale billedkunstneriske værker. Det vil sige malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.
Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.
Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.
Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Kunstværker, der hænges op eller stilles op
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.
Hvis købesummen er på 13.200 kr. (2017) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.
Afskrivning efter saldometoden kan illustreres som vist i første tabel nederst på siden.

Kunst indføjet i en bygning
Udgifter til kunstnerisk udsmykning af bygninger kan afskrives med 4 % årligt.
Denne regel gælder for kunstnerisk udsmykning, der er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til en bygning eller dennes nære omgivelser. Det er uden betydning, om den kunstneriske udsmykning udføres i tilknytning til opførelse eller ombygning af ejendommen eller på et andet tidspunkt.
Reglen kan ikke anvendes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse. Hvis der er tale om en kombineret kontor/forretnings- og beboelsesejendom, gælder afskrivningsadgangen kun for udsmykning af kontor/forretningsdelen.

Når kunstværket sælges
Når et kunstværk, der er omfattet af de særlige regler, sælges, skal der betales skat af en eventuel gevinst på dette, mens et eventuelt tab er fradragsberettiget. Salg omfatter også nedrivning/destruktion og overgang til privat anvendelse.
Når det gælder kunst, der er knyttet til en bygning, er det uden betydning, om kunstværket sælges separat eller sammen med bygningen.

Udgifter til leje af kunst
De omtalte regler (i anden tabel nederst på siden) gælder kun for kunst, der købes.
En del virksomheder indgår aftaler med gallerier og andre kunstformidlere om leje af kunstværker for bestemte perioder. Sådanne lejeudgifter vil normalt kunne fratrækkes som en helt almindelig driftsomkostning.

Moms
Momsregistrerede virksomheder, som indkøber kunstværker til videresalg eller til udsmykning i virksomheden eller får udført udsmykningsopgaver, kan som altovervejende hovedregel fradrage moms vedrørende købet. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms.
Hvis værket derimod er købt efter de særlige brugtmomsregler, hvor sælgeren ikke må anføre momsbeløbet på fakturaen, er der ingen fradragsret.
Fradragsretten for indkøb af kunstværker i investeringsøjemed kan blive udfordret af SKAT.

For 5. gang arrangerer Galerie Provence udstilling med Pia Andersen i Brøndsalen på Frederiksberg med titlen:

AVANNAANNGUARPOQ
Det blæser svagt fra nord

Udstillingen handler om Grønland
Om det udsyn, den uendelighed, det lys, den stolthed og den bevægelse over livet som jeg oplevede i Grønland.
Om Naturens umiddelbare kraftdemonstration i viddernes uendelighed; - om havets dragning og – om isbjergenes poesi. Men også kraften i detaljen når birketræerne ved Eqi strækker sig i deres 10 cm høje farvepragt eller stenmosset stråler med hundredvis af ganske små rosa blomster.
Sindet bliver fyldt af ro, farver, lys og en helt særlig fornemmelse for rum.
Farven jeg arbejder med i mine malerier er bærer af den lyse fortælling. Et valg om at se det positive i livet. De skaber rum for refleksion.
Den kontemplation jeg således gennem mange års virke har søgt at befordre gennem mine malerier er på Grønland umiddelbart nærværende når isbjergene glider forbi i Diskobugten eller pukkelhvalerne boltrer sig i sundet ud for Illimanaq
Grønland efterlader et aftryk i sindet om menneskets stolthed, naturens storhed og drama; skønhed og poesi. - Livet på trods.
I disse nye malerier, samt i porcelænet udført hos Royal Copenhagen, har jeg arbejdet med det udsyn og den indsigt som Grønland gav mig.
Som et cadeau til Grønland har jeg givet malerierne titler på inuit. Ordene er smukke og poetiske og rummer hver især en fortælling, som ånden i en tupilak.

Pia Andersen - Juni, 2018

Der er fernisering Fredag den 14. september kl. 16 - 18
Alle er velkomne, gratis adgang.

Udstillingen er til 26. september
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 12 - 18
Lørdag og søndag kl. 11 - 18.

Dette vindue lukker automatisk efter 1 minut !