Udstillinger
  Nuværende
  Kommende
  Tidligere
  Kalender
  Nye bygning
WEB-Galleri
Vintage og
       Antik
Mailingliste
Eksempler på
       udsmykninger
       udført
       af Galleriets
       kunstnere
Vejviser
Check
       nyheder
Til start
Links
E-mail
Forbehold


Åbningstider under udstillinger:
Fredag til søndag kl. 11.30 - 17.00


Udviklet af JESnet

Ver. 19_3 – 17.09.2019

Bedst med 1024 x 768